Disclaimer

Being in the Room besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van haar site en streeft ernaar de verstrekte informatie zo actueel mogelijk te houden. Desondanks kan Being in the Room niet garanderen dat de informatie juist en volledig is. De gebruiker moet zich realiseren dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Being in the Room aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of verband houdt met gebruik van haar site, de inhoud ervan of met de onmogelijkheid om haar site te kunnen raadplegen.

De website is het exclusieve eigendom van Being in the Room. Being in the Room geeft de bezoeker van deze site toestemming om de opgenomen gegevens te kopiƫren, af te drukken en aan te wenden onder de voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van commercialisatie of exploitatie onder derden.

Wil je een artikel gebruiken in een nieuwsbrief, gedrukte media (tijdschrift/krant) of op een website?
Dat is toegestaan onder voorwaarde dat;
- de content niet wordt bewerkt
- erbij wordt vermeld dat Lianne Ebbinkhuijsen de auteur is
- er een directe en werkende link wordt opgenomen naar www.beingintheroom.nl

Reacties op mijn blogartikelen zijn van harte welkom. Ik haal niets weg, tenzij het om reacties gaat die agressief of beledigend van karakter zijn, niets met het betreffende onderwerp te maken hebben of als het om reclame gaat (commerciƫle uiting). Ook spam wordt verwijderd. Alle reacties worden gecontroleerd door een spam filter. Mocht je reactie niet op het blog verschijnen, dan kan het zijn dat je reactie is gekenmerkt als spam. Verschijnt je reactie niet binnen 24 uur op het blog, neem dan contact op.

Het ontwerp van de site en bijbehorende beeldende uitingen (waaronder het logo) zijn exclusief onder licentie verstrekt aan Being in the Room door Zichtbare Zaken (www.zichtbarezaken.nl). Niets uit deze ontwerpen of wat daar naar terug te leiden is, mag gebruikt worden zonder toestemming van zowel Being in the Room als Zichtbare Zaken.

Ieder geschil met betrekking tot de site van Being in the Room valt onder de toepassing van de Nederlandse wetgeving.