Zichtbaarheid in de media? Als spreker ga je voor!

Wanneer profileert een professional zich op een aantrekkelijke manier voor de media? Dit was een van mijn vragen tijdens een workshop die Janneke van Heugten, initiatiefnemer van Vrouwen in de Media, onlangs beantwoorde in mijn kantoorstudio. De Media kan een ondersteunende route zijn voor jou als professional, om je bereik te vergroten.

Ze gaf een aantal essenties weer die zij keer op keer terug ziet komen en die door de media als ‘leidend’ worden beschouwd voor een sterke ‘personal brand’. Als je je op deze 3 gebieden concentreert, ben je goed op weg naar een media-aantrekkelijke profilering (en zit je voor het weet bij BNR of in een tv-programma :)).

1) Zichtbaarheid
Zorg ervoor dat mensen je op verschillende plekken tegenkomen en steeds van jou getuige kunnen zijn. Social media kunnen hier sterk aan bijdragen, maar het gaat om alle plaatsen waar jij zichtbaar of hoorbaar kunt zijn. Zelf hoorde ik ooit het woord ‘omnipresence’ wat voor mij uitdrukt dat het geen kwaad kan als mensen over je vallen omdat ze je overal (denken) tegen (te) komen.

2) Betrokkenheid
Dit kan gaan om betrokkenheid en passie bij je vak, waar je bijvoorbeeld altijd en overal iets zinnigs over kunt melden, gewoonweg omdat je ‘er altijd voor wakker te maken bent’; nieuwtjes, ervaringsverhalen of ideeën uit je vakgebeid die je getest of onderzocht hebt. Betrokkenheid wordt ook afgeleid uit hoe jouw expertise zich verhoudt tot het zakelijk of dagelijks leven; wat is het belang en de invloed van jouw werk op het bedrijfsleven of het dagelijks leven van mensen.

3) Geloofwaardigheid
Dit is een ruim begrip en er is veel dat afbreuk kan doen aan geloofwaardigheid, maar in termen van ‘media’ begint dit met het ontwikkelen van een expertise en dus… een focus kiezen. Je wordt sneller benaderd door de media als je als expert of autoriteit wordt gezien. Het helpt ook als anderen jou aanwijzen als expert.

Als journalisten en redacties hoog ‘scoren’ op deze essenties zul je eerder ruimte krijgen in diverse media. Op de vraag waar ze vooral naar kijken of vragen als ze op zoek zijn was Janneke heel duidelijk; spreekervaring is een dikke pré! Dus laat in je profielen op social media, je website en je gedrukte stukken zien dat je spreker bent!

Veel succes met jouw zichtbaarheid als professional!

Je reactie lees ik graag hieronder.


Reacties zijn gesloten.